A csapatról

A doubleNegatives Architecture (dNA) japán-svájci-magyar csoport 1998 óta  Sota Ichikawa építész vezetésével kutatja a tér felmérésének új eljárásait és eszközeit, ezeket az eljárásokkal és berendezésekkel végzett praxist építészetnek tekinti. A különböző tevékenységek egyedi skáláján mozogva minden egyes projektjükhöz külön munkacsapatot állítanak fel. A doubleNegatives története kiváló példa arra, hogy miként működhetnek hasonló szellemiségű alkotókat összefogó műhelyek a világ távoli pontjain élő szakemberek, művészek részvételével.

A doubleNegatives Architecture korábbi munkái a kilencvenes évek végén megkezdett “Architecture without Architect”, ill. az “Architecture without Building” kutatási témákból fakadó médiaművészeti installációk, épülettervek, amelyek kiállításaikon és az ezekhez kapcsolódó előadások és workshopok keretében kerültek bemutatásra a világ számos országában. Az Ichikawa által kifejlesztett – és igen figyelemre méltó nóvumot jelentő – Super Eye projekciós rendszert használó installációk a nézők aktív részvételével működnek.

A dNA jelenleg egy alulról szerveződő cella-robot programmal, a formák automatikus generálásán keresztül tanulmányozza az építészeti modellezést. A módszert a jövőben háromdimenziós médiummá fejlesztve városi terekben kívánják bemutatni.

Legújabb munkájuk a Corpora project; ennek lépésről lépésre továbbfejlődő kiállításain a kínálkozó asszociációk sora a kor építészetének aktuális problémáira, a számítógépes tervezés korlátlan lehetőségei mellett felmerülő etikai kérdésekre irányítja a figyelmet – diskurzust kezdeményezve. A projekt eszközeinek használata, a percepció kiszélesítése a Supe eye és az Augmented Reality szisztémák által esztétikai, szociológiai, filozófiai kérdések sorát indítja el a látogatókban.

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.