Kérdések és Válaszok a Corporáról -1. A Corpora Structure

Posted by PeterFuchs on május 26th, 2008, filed in Gyík

A velencei kiállítás kapcsán készülő katalógus egyik szerzője, Oborny Beáta biológus kérdéseket íntézett Maróy Ákoshoz, a doubleNegatives csoport magyar tagjához. E kérdések és a rájuk adott válaszok talán megvilágítóak lehetnek a Corpora rendszer működédével kapcsolatban:

OB: Mik az elemi építőegységei a lénynek? Az 1D rudacskák? Vagy valami 3D alakzat, mondjuk egy erre-arra torzítható tetraéder?
MÁ: Az építőelemek egyszerűen a pontok (‘sejtek’), amik össze vannak kötve egymással. az összeköttetések távolsági alapon történnek – akik elég közel vannak egymáshoz kb. azok össze lesznek kötve.

OB: Hogyan hívjuk ezt a
virtuális lényt? Pl. ha olyasmit akarok mondani, hogy “az X
növekszik”. X=Corpora?

MÁ: Corpora Structure-ként szoktunk rá hivatkozni

OB: Van-e szerepe a véletlennek? Vagy maga a szabálykészlet
determinisztikus, és csak a külső környezet hozza be a bizonytalanságot, váratlanságot a fejlődési folyamatba?

MÁ: Van persze véletlen az algoritmusban. Vesszük a mérési eredményeket, szerepet játszik a pontok életkora, nemi véletlen, és úgy jönnek létre új pontok..

OB: Mik a korlátok (kényszerek) a fejlődés során? Akárhogy – gondolom – nem lehet nőni. Számit pl. a gravitáció? Vannak valamiféle mechanikai megszorítások?
MÁ: Van egy befoglaló tér, amiből nem nőnek ki. lehet ‘túlöregedni’, ami után mar nem hoz létre újabb pontot az egyed. Bizonyos paramétereket a természeti mérési eredmények befolyásolnak, mint pl. pontok sűrűsége (hány szomszédja lehet egy pontnak), vagy a ‘felfelé-törekvés’, hogy milyen magasra nő meg a modell.

OB: Az egyik netszöveg azt írja, hogy “minden szenzor csak a hozza közel levő többi szenzorral áll kapcsolatban. Hogyan fordítódik le akcióra (fejlődési lépesre) amit érzékelnek? Ez lokális?
MÁ: igen, ugye megfeleltetés van a 3D modell es a valós tér között. az adott pontok a nekik megfelelő helyen levő környezeti állapot szerint cselekednek. Tehát ha ott meleg van, vagy világos, akkor annak megfelelően – de ha egy másik helyen pont hideg van, akkor azok a pontok meg annak megfelelően. Tehát igen, ez így egy lokális cucc, nagyjából csak lokális döntések vannak a modellben.

OB: Ha jól értem, a szerkezetben minden egyes csomópont egy szenzornak
van tekintve, tehát “érzi” a környezet és a szomszédos pontok
állapotát. Hogyan viszonylanak ezek a “virtuális szenzorok” a valódi
szenzorokhoz, amelyek ki vannak helyezve a terepen, és merik a
hőmérsékletet, szélerősséget, stb.?

MÁ: Yamaguchiban úgy csináltuk, hogy a legközelebbi valós szenzor adataival dolgozott minden egyes pont a modellben. (Ugye tudtuk tér-helyesen, hogy hol a pont, hol a valós világi szenzor, így ez alapján vettük a legközelebbit.) Most gondolkodunk rajta, hogy interpoláljuk a szenzorokból származó infókat, és az alapján egy árnyaltabb képet tudunk minden térpontra vetíteni a valós mérésekből.

OB: Kiszámítja a program a valódi szenzorok adataiból, hogy a virtuális
szenzorok pont ott, azon a helyen mit érezzenek, és ez lesz számukra
az input?

MÁ: lásd fent, idén ez a terv, ha sikerül összehozni a rendelkezésre álló idő alatt..

OB: Nehezen fogható nekem, hogy a térbeli alakzatban a csúcsokat (azaz
pontszerű objektumokat) miért hívjátok “sejteknek”.

MÁ: Igazából ‘node’-nak hívjuk, jobb híján.

OB: Nem tűnik jó metaforának. Egy biológiai lényben inkább a pontok által kijelölt
térbeli sokszögek volnának a “sejtek”. Meg modellezős terminológia szerint is
necc, mivel a sejtautomatában a sejtek nem pontszerűek, es oldalaikkal
(felületeikkel) érintkeznek egymással, nem egymástól távol lebegnek a térben.

MÁ: Igen, a sejtautomata értelmében hívhatjuk őket legfeljebb sejtnek (vagyis hívjuk). Kicsit más a térszerkezet, nem rács-szerű, de ezzel együtt van egy jól definiált, kölcsönösen egyértelmű szomszédsági reláció…

OB: Úgy tudnék maximum egy kiutat elképzelni, ha azt mondjatok, hogy csináltok
minden pont korul egy 3D
tesszelláció (A valóság képét területelemekben rögzítő grafikus adatmodell/forrás: Térinformatikai Fogalomtár), és az lesz a “sejt”, amit az adott pont
körüli
tesszellációs sokszög kijelöl. Viszont akkor meg a mostani szomszédsági
definíciótok nem passzol. Szóval mitől “sejt” a pont?

MÁ: Más a térszerkezeti modell, de ettől meg ez egy sejtautomata annak a tág értelmében. Látom, hogy te a szűkebb értelemben vett, ‘kockázott’ térszerkezetű setjautomatákban gondolkodsz – ez nem olyan, valóban.

OB: Egyáltalán: van-e valami globális kontroll (“supervisor”) a
rendszerben? Másképp fölteve a kérdést: tudja-e a jobb kéz, mit csinál a bal?

MÁ: Nem 🙂

OB: Az “evolúció” szót másképp használjatok, mint a biológus. Ez részben oké – a fizikus is másképp használja, egyszerűen “változást” ért rajta. Viszont ha kimondottan a biológia érdekel minket, azaz biológiai analógiát keresünk, akkor ami a lénnyel történik, az nem az evolúcióhoz, hanem az egyedfejlődéshez hasonlít, mégpedig egy plasztikus lény egyedfejlődéséhez.

MÁ: Nem, es igazad van, ez egy egyedfejlődés, es valóban nem biológiai értelemben vett evolúció. de azt hiszem az angol ‘evolve’ igét használjuk, ami valóban csak kifejlődést, fejlődést jelent.

OB: A sejtautomatát is másképp használjatok – leglább is ahogy eddig láttam az irodalomban: a sejtautomata térben és időben diszkrét; szabályos és egyforma sejtekből áll; a sejteknek véges állapotuk lehet (finite state machine). A Corporaban van sejt is meg automata is, ez oké, csak sejtautomata nem – legalább is a szó tag körben bevett értelmében. Részemről nem baj, csak itt a virtuális margón mondom.

MÁ: Abban az értelemben használjuk a sejtautomata kifejezést, hogy a sejtautomata az olyan rendszer, ami sok sejtből áll, és minden sejt lokális döntéseket hoz csak, lokális információk alapján. ami eltérés a hagyományos modellhez képest:

– a térszerkezet nem diszkrét

– nem-determinisztikus elemek vannak a szabályokban

-A pontok állapottere véges, még ha nagyon nagy is az értékkészlet

Ezért azt nem mondanám különbözőnek.

OB: Egy kérdés: mennyire új az építészetben ez a generatív módszer? A design-ban nem új, azt tudom. Szóval te mit emelnél ki, mi az, ami itt megjelent, es korábban meg nem volt? Tényleg az újdonságot kéne kiemelni. Van rálátásod erre?

MÁ: Ezt az építészek jobban tudjak 🙂 amennyire en tudom, ez a koncepció mar egy ideje része az építészeti diskurzusnak…

OB: Adna magát, hogy Lindenmayer jusson az ember eszébe.
MÁ: Az L-rendszerek ugye attól azok, hogy olyan automaták, amelyekben párhuzamosan történnek az átírások a szavakban (egy lépesben több szabályt is alkalmazunk párhuzamosan, nem csak egyet mint egy ‘sima’ automatában). de hat egy sejtautomata is párhuzamos átírású, ha formális nyelvi automatakent nézem…

Egy hozzászólás a(z) “Kérdések és Válaszok a Corporáról -1. A Corpora Structure” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?